O Nama

Umetnička Republika Limuntus (URL) je udruženje umetnika koje se fokusira na vizuelne umetnosti (arhitektura, dizajn, video, fotografija, slikarstvo), poeziju, prozu i muziku. Pored našeg rada koji je predstavljen na ovom sajtu, davaćemo svoje komentare na dela drugih autora, a takođe ćemo ih i intervjuisati.

Naša Umetnička Republika Limuntus se od drugih republika razlikuje po tome što ona svoj suverenitet i integritet gradi u sferi culture. Ona raste, a ne ugrožava nijednu drugu republiku. Njeni državljani su stvaraoci muzičkog sadržaja, a njen BDP su umetnička dela.


Zašto se zovemo Limuntus

 

Zašto smo za naziv izabrali baš limuntus, pa još po njemu i nazvali našu Umetničku Republiku Limuntus (URL)?
Limuntus je sredstvo koje se može koristiti za bezbroj stvari i usto vreme se može koristiti kao sredstvo za čišćenje i u ishrani. U kriznim vremenima, kada se do limuna nije moglo doći, ljudi su pravili limunadu od limuntusa. Takođe stavlja se i u zimnice kako se ne bi ubuđale, a može se koristiti i za razne dijete i programe za mršavljenje.
Zatim, može se koristiti kao sredstvo za čišćenje pokućstva u kombinaciji sa sirćetom, a njime možete i produžiti vek vašoj veš mašini umesto Kalgona.  I na kraju, ali ne i najmanje važno, limuntus možete koristiti u školi ukoliko želite da tog dana preskočite odgovaranje iz predmeta koji niste naučili (poučeni ličnim iskustvom, ovu primenu limuntusa vam ipak  ne preporučujemo)
Dakle jedno sredstvo koje se može višestruko koristiti, kako u ishrani, tako i u čišćenju i održavanju pokućstva.
Mi smo odlučili da limuntus primenimo u našoj kulturi stvaranjem, prvo Produkcije Limuntus, a zatim Umetničke Republike Limuntus (URL) koja treba da služi kao sredstvo kojim će se naša kultura ponovo dovesti u red. URL treba da bude to sredstvo za krizna vremena koja će imati zadatak da utiče na razvoj kulturnog sadržaja koji neće biti rezervisan samo za nekolicinu pojedinaca iz kruga dvojke već će “elitnu” kulturu približiti malo širem auditorijumu, ali ne na uštrb kvaliteta. Umetnička Republika Limuntus je sredstvo koje moramo da dodamo u kulturu kako se ne bi ubuđala.