Villa Romana del Casale

Najbogatija zbirka rimskih mozaika otkrivena je početkom prošlog veka u Vili Romana del Casale. Da bikini nije izum modernog doba, to nam okriva mozaik iz ove raskošne vile. To je dovelo do toga da mozaičke predstave budu prepoznatljive, pre svega, po mozaiku devojaka u bikinijima.

Struktura velike rimske vile svedoči o tipičnom životnom stilu i kulturnoj razmeni koja je nastala unutar Mediteranskog bazena. Spektakularna i veličanstvena vila, prostire se na površini od 4.000 kvadratnih metara u nizu povezanih soba zajedno sa frigidarijumom, tepidariujumom sa teretanom i malim svetilištem. Villa del Casale, smeštena je na samo 3 km od Pjaca Armerina (južna Italija), a sagrađena je između kraja III i početkom IV veka kao veličanstvena seoska rezidencija. Iskopavanja su obavljana tokom 1900-ih godina, pa sve do početka II svetskog rata. Poslednji izvedeni radovi koje je 1950. godine obavio Gino Vinicio Gentili doneo je na svetlo ostatke celokupnog kompleksa.

Svi objekti su ukrašeni mozaičkim predstavama, neuporedivog sjaja sa naturalističkim i mitološkim prikazima koji prikazuju običaje tog doba. Mozaici koji krase vilu odlikuju se kvalitetom njihovog umetničkog rada, a njihova novina leži u činjenici da su istorijski najveća i najopsežnija zbirka mozaika ikada izgrađenih u rimsko doba.

Iako smo se više puta osvrnuli na rimske mozaike, šta je to što njih izdvaja po jedinstvenoj lepoti i trajnosti? U svojim spisima, Plinije i Vitruvije nama su ostavili rimske tehnike polaganja mozaika. Tako sada znamo da su neophodna tri sloja različitih vrsta materijala koja se postavljaju ne bi li se dobio željeni mozaik. Pre nego što se tesserae (kockice od kamena) polože na gips; prvo ide statuminatio, skup kamenja veličine pesnice, potom rudus, sa tri dela šljunka i jedan od krečnjaka, i na kraju, jezgro, sa tri fragmentovana dela keramičkih posuda, propusnim materijalom izvedenim iz fragmenata od crvene gline i jednog od krečnjaka. Zbog toga je rimski mozaik bio mnogo više otporan u odnosu na grčke. Za podne mozaike tesserae su uglavnom bile kamene, čak i ako su prisutne i staklene tesere, koje se obično koriste za zidne mozaike. Materijali su poželjno nabavljeni lokalno, a samo su nedostajuće boje dobijene negde drugde.

Rimske terme

Prilikom ulaska u rimsko kupatilo, susreće se prva velika prostorija s dve apside, koja je služila kao teretana ili palestra. Mozaik prikazuje konjske trke održane u Cirkusu Maksimu (Circus Maximus) u Rimu, u čast Cerere, boginje žetve. Konjske trke održavane su poslednjeg dana proslave, a desna apsida prikazuje tri hrama posvećena Jupiteru, Rimu i Herkulu, ispod kojih je prikazan vozač kako se oblači za trku i prima bič i kacigu (sl. 1).

Circus Maximus
Slika 1 – Circus Maximus

Vila

Severni kraj peristila vile otvara se u Dvoranu Malog lova, a ulazu prethode dve kolone koje prostoriji daju određeni zrak ozbiljnosti. Na podu se nalazi spektakularan lovački špijun prikazan na raznim okvirima. Tu su lične sluge koje vode lovačke pse i obećanu žrtvu za Dijanu, to je obred u kojem se boginji nude divlji vepar i zec. Sredinom scene dominira figura vlasnika u društvu njegovih stranaka, banketa dok se odmara pod crvenim šatorom, a donji okvir prikazuje lov na zeca. Poslednji okvir prikazuje hvatanje jelena i desno vepra, koji je zarobljen nakon što je ranio čoveka. Scene su raspoređene simetrično oko dva događaja: žrtve i banketa (sl. 2).

Slika 2 – Mali lov

Mozaik “Devojke u bikiniju” predstavljene su u dva reda koji prikazuju 10 mladih devojaka namerenih da se takmiče u čast Morske boginje, Tetije. U prvoj sceni, devojke vežbaju sa tegovima, trče i bacaju disk; u drugoj igraju loptu, a nagrada se dodeljuje dvema pobednicama koje su krunisane malim cvetnim vencem i palminom granom. U gornjem levom uglu, drugi sprat se može videti sa geometrijskim dizajnom koji svedoči o tome kako se prostorija prethodno koristila (sl. 3a, 3b).

Slika 3a
Slika 3b

Samo neke od mozaičkih scena izdvojili smo, ne bi li se uvideo kvalitet i dugovečnost rimskih umeća. Umetnički prikazi koje su stari Rimljani ostavili za nama otkrili su nam njihove svakodnevne aktivnosti, običaje i verovanja. Naša viđenja starih civilizacija, koja su nekad bila pogrešna, mogu se sada mnogo bolje i jasnije razumeti. Jer, ako ništa drugo, bikini koje su devojke tada nosile, nimalo se ne razlikuje od onih koje danas nosimo.

Maja Miljevic

Rođena je 08.04.1992. godine, živi u Beogradu. Diplomirala je na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu, gde je i završila master studije. Interesovanje je usmerila na proučavanje bolesti koje ostavljaju tragove na ljudskim skeletnim ostacima u prošlosti.
Maja Miljevic

Latest posts by Maja Miljevic (see all)

Maja Miljevic

Rođena je 08.04.1992. godine, živi u Beogradu. Diplomirala je na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu, gde je i završila master studije. Interesovanje je usmerila na proučavanje bolesti koje ostavljaju tragove na ljudskim skeletnim ostacima u prošlosti.

1,424 thoughts on “Villa Romana del Casale