Vojska od terakote

Jedno od najvećih arheoloških nalazišta na svetu i jedno od svetskih čuda predstavlja grobnica prvog kineskog cara, koju čuva armija vojnika od terakote. Izgradnja grobnice trajala je 40 godina, a učestvovalo je preko 700 000 radnika! Zapečaćena duže od 2000 godina, slučajno biva otkrivena 1974. godine, a sa njenim otkrićem započinju najveća iskopavanja koja su spovedena u prošlom veku.

Dinastija Ćin je prva ujednila zaraćene zemlje Kine i uspostavila centralizovani sistem vlasti (221-206 g.p.n.e.). Takođe, ujedninila je pisani jezik u Kini i dala vrhovnom vladaru Kine titulu cara umesto kralja. Prvi car Ćin, vladao je kratko, ali je za to vreme postavio temelje kineske vladavine i počeo sa izgradnjom Velikog zida za odbranu na severu.

Car Ćin je tokom života patio od straha od smrti. Stalno je tragao za eliksirom koji bi mu zagarantovao besmrtnost. Pošto nije uspeo da ga pronađe, osigurao je sebi lakši prolaz na drugi svet tako što je poveo svoju vojsku sa sobom. Sebe je smatrao najbogatijim živim čovekom, i trebao je da bude najraskošniji nakon smrt. Bezbrojno blago sa njim je pokopano, a vojska i konji od terakote su samo jedan mali deo. Sakupio je veliki broj zanatlija i umetnika jednako veliki kao i svoju vojsku. Naredio im je da naprave vojsku od gline u prirodnoj veličini svojih vojnika u njegovoj službi. Jedan po jedan vojnik bio je modelovan od strane vajara. Nakon što je svaka statua bila završena, pečena je bila u peći, potom oslikana i postavljena u divovskoj jami, tačno tamo gde bi taj čovek stajao u vojnoj formaciji na bojnom polju (sl. 1). Kada su završili, car je imao repliku čitave svoje vojske od terakote u tri različite jame (prostorije). U jami 1 nalazila se najveća kolekcija vojnika od terakote. Ukupan broj do sada otkrivenih terakota figura broji preko 10 000.

Vojnici od terakote
Slika 1. Vojna formacija

Izrada vojnika od terakote

Tvrdoća njihovih tela ukazuje da su mogli biti pečeni na temperaturi između 950° C i 1050° C. Svi vojnici i konji su bili napravljeni od namotaja od grube sive terakote, vrsta gline. Težina ratnika varira od 110 do 300 kg. Kako su napravljene tako velike i teške statute pre 2200 godina? Istrage u konstrukciji pokazale su da je isti metod korišćen za čitavu proizvodnju. Uopšteno telo, glave i ruke ljudskih figura su šuplje, a noge čvrste. Jasno je da takve figure nisu mogle biti proizvedene iz jednog kalupa i čini se da su više zasebno oblikovane ili modelirane iz segmenata a kasnije su spajane pre pečenja. Noge i postolje na kojem su stajali bili su ručno izrađeni ili oblikovani nogama (uz pomoć vitla). Torzo je izrađen od traka od gline ili je izliven pre pričvršćivanja ruku. Zatim su bile pričvršćene glave i ruke ratnika. Glave su napravljene od dvodelnih kalupa koji su kasnije spojeni. Uši, nos, frizura, usta, brkovi i brada su ručno rađeni samostalno i zatim dodati. Pored različitih lica, karakteristične su bile oklopne ploče sa pričvršćivačima, kuke za pojas, vezice za cipele i detalji kostima. Tada su tela oslikana i pečena.

Figure od terakote

Većina Ćinovih figura je mlada, mali deo je srednjih godina, a samo nekoliko su stariji ratnici. Srednja visina figura je oko 175 cm, a visina najviše je preko 190 cm. Postoji desetak tipova lica. Neka su ovalna, okrugla i kvadratastog oblika. Svako lice je manje ili više različito od drugog (sl. 2).

Vojnici od terakote
Slika 2.

Izrazi lica mogu se podeliti u osam osnovnih tipova: veličanstveni, ozbiljni zamišljeni, savesni, detinjasti, srećni, tužni i nezadovoljni. Oblik i struktura nosa, očiju i usta i ušiju Ćin figura su savršeno prikazani. Drevni kineski muškarci nosili su dugu kosu i bili su žestoki prema svojoj frizuri. Osim lica i ruku, figure su uglavnom prekrivene odećom. Imaju kape na glavi, različite cipele na nogama, ratnu garderobu ili oklop na telima i ogrlice oko vrata i dokolenice oko nogu.

Terakota ratnici su se razlikovali i po činovima koje su imali u vojsci. Prvi visoki rang je general. Figura ima kapu tipičnu za generala čiji je izgled zgodan i elegantan, nosi oficirski oklop koji je izrađen od kože i ima čvorove na grudima, na leđima i ramenima, oklop nalik ljušturi ima na trbuhu i struku. Ispod oklopa nalazi se debeli ogrtač koji je karakteritičan za oficira. Njegove pantalone su duge i pokrivaju cele noge. Na nogama je par cipela za podizanje (sl. 3).

Vojnici od terakote
Slika 3. General
Vojnici od terakote
General u boji

Drugi rang je za srednje rangiranog oficira na čijoj glavi je dugačka kapa sa umetkom od daske, koja je osnovni simbol (sl. 4). Treći rang je oficir nižeg ranga, na čijoj glavi je duga kapa jednostavne forme i oklop koji se direktno u delovima povezuje. Postoje neki jastučići ispod oklopa i komada oklopa koji su veliki. Rang oficira je identifikovan njihovom veličinom i ukrašenim oklopom, uključujući pokrivke za glavu i male pločice ili krila koja mogu biti ablem ranga.

Vojnici od terakote
Slika 4. Oficir
Detalj sa potiljačnog dela

Četvrti rang je oklopni ratnik na čijoj glavi je šal ili neka vrsta koničnog šešira. Njegov oklop je veći i manji po broju. Peti rang je ratnik koji nosi dugu ratnu garderobu bez kape i oklopa koji bi mu štitio telo. Poslednjoj grupi pripada konjanicima čija je odeća prilagođena za jahanje i gađanje. Konjanik se odmah može prepoznati po uskoj kacigi koja je vezana ispod brade, zajedno sa četvrtastim oklopom do struka i raširenim ogrtačem.

Ostala zanimanja prikazana su u jami 2, kao što su vozači bojnih kola, konjanici, nenaoružani vojnici, strelci u klečećem položaju (sl. 5) ili stojećem položaju. U jami 3 bilo je nekoliko desetina vojnika koji su predstavljali čuvare Ćinovog podzemnog kompleksa.

Vojnici od terakote
Slika 5. Strelac

Nijedna do sada otkrivena figura nema istu osobinu ili izraz. Neki stručnjaci smatraju da su pravi vojnici služili kao modeli kada su izrađivani terakota ratnici. Što je jako zanimljivo, budući da su na hiljade figura ratnika otkrivene i veliki broj ljudi je učestvovao na izgradnji. S obzirom na kratku vladavinu cara Ćina, izgradnja grobnice je započela još tokom njegovog života, a verovatno je bilo neophodno da se nastavi nakon njegove smrti. Broj ljudi koji je imao udeo u stvaranju je jednostavno nezamisliv za današnjicu. Zato je ova arheološka poslatica svrstatana u rang sa najvećim arheološkim otkrićima i drevnim građevinama za koje još uvek ostaju otvorena pitanja njihove izgradnje i kako milenijumima kasnije i dalje čvrsto stoje uprkos uticajima vremena, a najviše se odupiru antropogenim uticajima.

 

 

 

 

 

 

Maja Miljevic

Rođena je 08.04.1992. godine, živi u Beogradu. Diplomirala je na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu, gde je i završila master studije. Interesovanje je usmerila na proučavanje bolesti koje ostavljaju tragove na ljudskim skeletnim ostacima u prošlosti.
Maja Miljevic

Latest posts by Maja Miljevic (see all)

Maja Miljevic

Rođena je 08.04.1992. godine, živi u Beogradu. Diplomirala je na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu, gde je i završila master studije. Interesovanje je usmerila na proučavanje bolesti koje ostavljaju tragove na ljudskim skeletnim ostacima u prošlosti.

3,415 thoughts on “Vojska od terakote